ING:α er linjeforeningen for teknologifag ved NTNU i Gjøvik. En linjeforening er en studentorganisasjon knyttet til bestemte studieretninger.

 Studieretningene som går under ING:α er: byggingeniør, maskiningeniør, elektroingeniør, geomatikk, fornybar energi, teknologidesign og ledelse, sustainable manufacturing, BIM og bygg- og miljøteknikk (digitale byggeprosesser). Alle de som studerer en av disse studieretningene er medlem av ING:α.

Linjeforeningen har ett styre bestående av rundt 10 studenter. Disse velges inn under årsmøtet i februar/mars hvert år. Styret sørger for den daglige driften av ING:α og representerer foreningen utad. De jobber frivillig med å arrangere faglige og sosiale arrangementer, og skaper kontakt mellom bedrifter og studentene. Kvelder med bowling, gocart, curling, paintball, nyttårsball og julebord er sosiale arrangementer det har blitt arrangert tidligere. Under den faglige delen er kurs, bedriftspresentasjoner, næringslivsdag og karrieredag de viktigste arrangementene.

Hvert år har karrieredagen hatt mellom 15 – 25 bedrifter, både store og små, og mellom 300-500 studenter. Bedriftene får her muligheten til å markedsføre seg selv ved å fortelle om sin bedrift, om jobbmuligheter og gi studentene en tilknytning til bedriften. På denne måten håper vi å knytte relasjoner opp mot fremtidige yrkesmuligheter, samt gi studentene økt motivasjon for å lære. Dette er et samarbeid ING:α har hatt med bedrifter i flere år.

Styret

2021 – 2022

Svein Kaupang

Styreleder

Kontrollere og holde fremdriften til linjeforeningen, planlegge og lede styremøter, holde kontakt med bedrifter og de andre linjeforeningene, samt å delegere oppgaver og følge opp de andre styremedlemmene.

Frøya Larsen

Nestleder

Ansvar for karrieredag og vara i tilfeller der leder ikke kan delta.

Fredrik Sannerhaugen

Økonomiansvarlig

Hovedansvaret for linjeforeningens økonomi. Fakturering og oppfølging av økonomirelaterte avtaler.

Kasper J. Nordeng-Lyberg

Bedriftskontakt og Nettsideansvarlig

Kontaktperson for bedrifter og ansvar for bedriftspresentasjoner
Ansvar for drift av nettsiden.

Fatima Nawafly

HR-ansvarlig

Ansvar for rekruttering, HMS, medarbeidersamtaler m.m

Krzysztof Jedrusik

Innkjøp- og lageransvarlig

Ansvar for inventar og bestillinger av profileringsutstyr, klær og annet utstyr vi måtte trenge.

Kirill Alexeenko

Arrangementsansvarlig

Ansvar for planlegging av arrangementer.
Hovedansvar for nyttårball og/eller julebord.